Varför dog Kristin

051105

En fråga som vi alla ställer oss är varför Kristin dog. Det är nu två och ett halvt år sedan hon dog och vi vet ännu inte riktigt varför. Vi kommer aldrig att få veta det.

Det vi vet är att hon fick hjärtstillestånd när hon låg och tittade på TV hemma. Trots en snabb insats med hjärt- och lungräddning av syskonen Tobias och Malin och ihärdiga försök av ambulanspersonalen dröjde det för lång tid innan man på sjukhuset fick igång hennes hjärta igen. Kristin vaknade aldrig upp ur sin medveslöshet igen.

Den primära dödsorsaken är syrebrist i hjärnan orsakad av det långa hjärtstilleståndet. Däremot kan man inte säkerställa vad som orsakat hjärtstilleståndet. En tänkbar orsak, kanske den enda enligt obducenten, är att Kristin burit på en hjärtmuskelinflammation utan att hon vetat om det och att det är den som lett till hjärtstilleståndet. Detta är dock så vagt att obducenten inte kan sätta det på pränt.

Tyvärr har det förekommet en massa rykten om varför Kristin dött vilket vi tycker är beklagligt. Ett av dessa rykten varnar andra för att träna med 40 graders feber. Kristin har aldrig tränat med feber i kroppen. Det får ingen av hennes lagkamrater heller göra. SBBK har ett stort antal välutbildade tränare och för alla dessa är detta en självklarhet.